Update Maatschappelijke Verbreding

Beste JumpTeam lid, 
 
Als bekend gaan wij voor de nieuwbouw van onze accommodatie een subsidie van ruim Eur 413.000,= van de Gemeente Den Haag ontvangen. Een van de voorwaarden voor deze subsidieverstrekking is dat we, naast de bestaande samenwerking met Welzijn Scheveningen en KVS Beach, met nog drie maatschappelijke partners een overeenkomst 'medegebruik accommodatie' aangaan. 
 
Op dit moment zien de gesprekken die we hierover hebben met de Mondriaan OnderwijsGroep en St De Hofspetters er veelbelovend uit. Hoe de samenwerking c.q. het medegebruik met deze maatschappelijke partijen precies ingevuld gaat worden is nog onderwerp van gesprek. 
 
Met Beach Volleybal Vereniging Beachlife zijn we inmiddels zover dat we afgelopen week de Intentieverklaring Medegebruik Accommodatie hebben opgestuurd. In onderstaande documenten vinden jullie de tekst van deze overeenkomst. Dit geeft ook een goed inzicht hoe het medegebruik en de samenwerking beoogd wordt. 
 
Uiteraard zullen alle samenwerkingsverbanden op een Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden voorgelegd worden. Voor de overeenkomst met Beachlife geldt dat deze op de Algemene Leden Vergadering van 15 mei ter goedkeuring aan de leden voorgelegd zal worden. 
Overigens zullen er op het terrasopeningsfeest van aanstaande zondag waarschijnlijk ook een aantal leden van Beachlife aanwezig zijn om alvast wat sfeer te 'proeven'. Ook zullen er dan, net als vorig jaar, ook een aantal leden van KVS Beach aanwezig zijn. 
 
Tot zover onze update. We hopen je zondag vanaf 14.00 te zien op ons terrasopeningsfeest! 
 
Met sportieve groet, 
 
Bestuur JumpTeam Scheveningen