Op zoek naar een penningmeester.

Op de eerstvolgende ALV (19 juni, uitnodiging volgt volgende week) gaat de huidige penningmeester Klaas Kamphuis, na ruim 8 jaar, zijn functie neerleggen. Vandaar dat wij op zoek zijn naar een enthousiast JumpTeam-lid die zich als penningmeester wil inzetten voor JumpTeam.

Bijgaand de functie- en taakomschrijving.

Mocht je interesse hebben en/of meer willen weten neem dan contact op met Klaas Kamphuis, penningmeester[at]jumpteam[dot]nl of tel. 06-22612199.

Met sportieve groet,
Bestuur JumpTeam Scheveningen

=============================================
Functie- en taakomschrijving penningmeester JumpTeam Scheveningen

Functie
- De penningmeester is lid van het bestuur en verantwoordelijk voor het financieel-administratief beleid van de vereniging.
- Bestuursvergaderingen vinden (behoudens uitzonderingen) één keer per maand plaats, doorgaans de laatste donderdagavond van de maand.
- Indicatie tijdsbeslag: gemiddeld ca. 3 uur per week.

Taken/verantwoordelijkheden
- verzendt, in samenwerking met de Ledenadministratie, de contributie- en lockernota’s
- verzorgt, in samenwerking met de Ledenadministratie, de incasso's;
- verzorgt en/of is verantwoordelijk voor de betalingen;
- is verantwoordelijk voor het liquiditeitsbeheer;
- is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de kantine;
- verzorgt de boekhouding van de vereniging (inclusief de kantine);
- stelt de jaarrekening en financieel jaarverslag op voor vaststelling door het bestuur;
- legt de door het bestuur vastgestelde jaarrekening en financieel jaarverslag, ter beoordeling, voor aan de Kascontrole-commissie;
- legt de jaarrekening en het financieel jaarverslag ter goedkeuring voor aan de Algemene Leden Vergadering (ALV);
- stelt de jaarbegroting op voor vaststelling door het bestuur en de ALV;
- is verantwoordelijk voor de verzekeringen.

Externe contacten
- heeft contacten met banken, verzekeraars, subsidieverleners;
- vertegenwoordigt de vereniging naar buiten in voorkomende gevallen.

Overige opmerkingen
- de huidige penningmeester zal, in overleg met de nieuwe penningmeester, een gedegen inwerk- en overdrachtsperiode overeenkomen.
- ingangsdatum: eerstkomende ALV (19 juni 2015)
======================================