Update nieuwe accommodatie & plannen Gemeente noordelijk havenhoofd
Zoals bekend is de subsidietoekenning voor onze nieuwe accommodatie definitief en zijn inmiddels ook alle eisen en voorwaarden die aan het gebouw gesteld worden duidelijk. Dit betekent dat (met in achtneming van de vergunningstermijnen en het verbod om te bouwen op het strand gedurende het zomerseizoen) de planning voor het starten met de bouw van onze nieuwe jaarrondaccommodatie oktober 2014 zal zijn. 
 

Wethouder Karsten Klein overhandigt vrijdag 21 februari een symbolische cheque aan Jumpteam Scheveningen voor de bouw van een nieuwe accomodatie. Jumpteam Scheveningen wil met de nieuwbouw het ‘strandbuurthuis van de toekomst’ worden.


Ondanks de wat lage opkomst tijdens de ALV van afgelopen donderdag heb ik er een goed gevoel aan overgehouden.

Enerzijds vanwege de goede discussies (of eigenlijk dialogen) waarbij voorbijgegaan werd aan het uitwisselen van meningen en juist geluisterd werd naar de aannames en argumenten. Anderzijds door het gemak waarbij veel mensen hun vinger opsteken als er geconcludeerd/gevraagd werd wie dan wilde helpen om iets op te lossen. Of dit nu gaat om met een groepje na te denken over de toekomst van onze vereniging of om de graffiti over te schilderen.


Onze eigen Jumpteam leden geven graag korting aan hun mede club genoten.
We hebben een speciale pagina gemaakt met alle aanbiedingen.